Persoonsgebonden budget (pgb)

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf uw zorg kunt regelen. Er zijn 2 soorten pgb's. Het pgb-AWBZ is voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of kortdurend verblijf.

Vergoeding psychologische/seksuologische hulp

Ten eerste is het goed om bij uw zorgverzekering te informeren of zij geheel of gedeeltelijk de gesprekken die u heeft met bijvoorbeeld een psycholoog of een seksuoloog vergoeden. Elke zorgverzekeraar kan de vergoeding anders regelen. Bekijk altijd uw polisvoorwaarden. Als de zorgverzekeraar geen vergoeding biedt, (Zijn hier geen vergoedingen beschikbaar) dan is er de mogelijkheid van vergoeding door middel van het PGB. Personen die hier voor in aanmerking komen hebben een verklaring van het Centraal Indicatie Zorg (CIZ) nodig. Deze kan worden aangevraagd als er sprake is van een (lichamelijke) beperking of als er een officiële verklaring is bijvoorbeeld bij autisme.

Aanvragen van een PGB

Voor een pgb voor AWBZ-zorg heeft u een AWBZ-indicatie nodig van het CIZ. In de AWBZ-indicatie staat welke zorg u nodig heeft en hoeveel. Het CIZ stuurt het indicatiebesluit naar u en naar een zorgkantoor bij u in de buurt. Het zorgkantoor overlegt dan met u of u in aanmerking komt voor een pgb. Welk bedrag u aan pgb krijgt, voor welke periode en wanneer het geld wordt uitbetaald. AWBZ staat voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze wet betaalt de langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking.

U vindt de pgb-tarieven op de website van het Zorginstituut Nederland. Of op de website van uw zorgkantoor.